Bloei en Le(e)v

Praktijk voor psychosociale hulpverlening 

Over mij

Mijn naam is Roelie Bosma. Mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening is gevestigd aan de Windpeluw 9 te Smilde. Samen met mijn man woon ik hier. We hebben drie kinderen en ook drie kleinkinderen.

Van oorsprong heb ik medische biologie aan de RUG gestudeerd. Daarna heb ik ruim 22 jaar voor een zorgverzekering gewerkt, waarvan een groot aantal jaren op de afdeling Klachtenmanagement. Hier mocht ik de eindbeslissing nemen over klachtdossiers en coulanceverzoeken. Het was voor mij een uitdaging om verzekerden, die ik niet in het gelijk kon stellen, het gevoel te geven, dat ze gehoord, begrepen en netjes behandeld zijn.

Een aantal jaren geleden kwam ik in onze kerkelijke gemeente in aanraking met een pastoraal herstelprogramma. Samen met anderen heb ik dit opgezet en geleid. Ik raakte gefascineerd door de menselijke geest en de principes, die God in Zijn schepping heeft gelegd. Er ontstond een verlangen om hier meer van te weten te komen. De opleiding tot psychosociaal therapeut op joods-christelijke grondslag bij De Roos Opleidingen sloot op dit verlangen aan. Hier heb ik veel meer geleerd dan ik had durven hopen. In juni 2022 heb ik deze opleiding afgerond en in februari 2023 de opleiding relatietherapie van De Roos.


Ik leef vanuit de christelijke levensovertuiging en geloof dat de God van de bijbel onze geneesheer is. En dat Hij helende principes in de schepping heeft gelegd, waar de gelovige én de niet gelovige gebruik van mogen maken. Het is daarom voor mijn ondersteuning niet noodzakelijk dat je gelooft in mijn God. Iedereen is bij mij welkom of je nu gelooft in de God van de bijbel, een ander geloof aanhangt of niet gelooft. Mijn overtuiging is dat zinvolle relaties, inzicht in het eigen gedachten- en communicatiepatroon, verbinding met je eigen binnenste en je lichaam én het opdoen van nieuwe ervaringen heling kan geven.

Graag sta ik je bij om weer voluit te gaan leven en te bloeien. Dit betekent dat je de wonden en pijnpunten, die je in je leven opgedaan hebt, een plekje mag geven. Ik wil je helpen om los te komen van hetgeen je belemmert om te bewegen en te leven zoals je bedoeld bent. Je mag de weg naar je hart weer terug vinden; je verbinden, leven vanuit je verlangens en talenten en deze vorm gaan geven. Hierdoor kun je het stuur van je eigen leven, op de gebieden waar je dat kwijt geraakt bent, weer in handen nemen. Wees welkom!

Klik op deze link om contact op te nemen

Mocht je mijn website bezoeken via je mobiel en het menu niet kunnen vinden? Klik dan op OVER MIJ helemaal boven aan.