Bloei en Le(e)v

Praktijk voor psychosociale hulpverlening 

Privacy policy website

1. Beheer
De website Bloeienle-e-v.nl is eigendom van Bloei en Le(e)v en staat onder beheer van Strato de contactgegevens van  Bloei en Le(e)v zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Bloeienle-e-v.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Strato zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht  en onder verantwoordelijkheid van Bloei en Le(e)v.
3. Cookies
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Bloeienle-e-v.nl maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Bloei en Le(e)v de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
Bloei en Le(e)v is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Bloei en Le(e)v zal gegevens die door de klant verstrekt worden uitsluitend met toestemming van de betrokkene doorgeven aan derden. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
7. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Bloei en Le(e)v verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
8. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. Bloei en Le(e)v kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Bloei en Le(e)v voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.